Neděle, 13 listopadu, 2022
HomeTrendyEkologické vinohradnictví

Ekologické vinohradnictví

Dlouholetý proces chemického hnojení a chemické ochrany či vysoká míra mechanizace ve vinicích způsobily, že půda zůstala unavená, přesolená, fádní a bez živin. Taková zničena půda se nelíbila zejména bojovníkem za zdravé životní prostředí, vinařům, kteří si začali uvědomovat nevýhody konvenčních metod a výhody návratu k přirozenému vinohradnictví a všem, kteří nesouhlasili s devastací půdy. Myšlenka znovuzrození půdy vinic se zalíbila i konzumentům, kteří mají po krk výrobků obsahujících různé chemické látky a kteří si za čistotu produktu rádi zaplatí.

Ekologické vinohradnictví nepoužívá syntetické pesticidy, herbicidy, hnojiva a žádné jiné chemické látky. Půda se hnojí maštalním hnojem, kompostem čili rozloženou biologickou směsí rostlin a zbytků ze zahrady a domácnosti. Jediný postřik, který je v ekologickém systému povolen, tvoří přípravek, který je na bázi síry nebo mědi. Býložravé roztoče se ničí roztoči dravými a na ostatních škůdců se využívají feromonové lapače, které zachycují vcelku velké množství brouků a jiného hmyzu. Do takového vinohradu se vysazují rostliny, které podporují výskyt užitečných živočichů. Při ekologickém vinohradnictví se maximálně pracuje s prevencí, na takových vinicích se vyskytují křížené odrůdy, které jsou vůči mnohým škůdcům imunnejší a méně náchylné.

Základem je udržení rovnováhy vinohradu. Všechny jeho složky a části musí fungovat v harmonii, nežádoucí jsou jakékoliv výkyvy. Ekologické vinohradnictví vyžaduje množství času, jde totiž o trvalý proces, za kterým stojí hodně energie vinaře, jehož prací je udržovat celý systém v rovnováze a sledovat jeho případné změny. Ekologické postupy pokračují i při zpracování vína, co se pravidelně kontroluje a při čemž platí přísné podmínky. Kontrolu provádějí organizace ekologického zemědělství a vinohradnictví. Nejstarším mezinárodním hnutím za ekologické vinařství je federace IFOAM (Mezinárodní federace organického zemědělství), která existuje dodnes a sídlí v Německu.

Tak jako i integrovaná produkce, i ekologické vinohradnictví je finančně podporované Evropskou unií. Cílem této podpory je udržet rozvoj ekologických vinic, zajistit úrodnost půdy a biologickou rozličnost i rovnováhu flóry a fauny a zároveň inspirovat dalších vinařů vystřídat konvenční systém za ekologický. Rada Evropské unie vydala v roce 2007 nařízení číslo 834/2007, ve kterém stanovuje podmínky ekologické výroby a označování ekologických produktů. Podle tohoto nařízení č. 834/2007 ekologické zemědělství využívá čistě přírodní zdroje, které zároveň ochraňuje, dbá o vysokou kvalitu svých ekologických výrobků, zajišťuje celkovou rovnováhu ve vinohradu, vyhýbá se jakýmkoli synteticky vyrobeným látkám a genetickému inženýrství, pracuje s živými organismy, s prevencí a podobně. Každý ekologický výrobek je řádně označen certifikátem, který podle nařízení vydává příslušný orgán nebo uznaná státní nebo soukromá inspekční organizace dané země. Na Slovensku je takovou organizací UKZÚZ, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Každý majitel ekologického vinohradu se prostřednictví tiskopisu, který se nachází i na internetové stránce UKZÚZ, registruje do ekologické zemědělské výroby. Kontrola ekologického vinohradnictví je povinná a provádí se dvakrát ročně na náklady kontrolovaného. Tuto kontrolu provádí orgán UKZÚZ, který si všímá půdu, dodržování obecných pravidel, výrobu, sběr, úpravu, dopravu, skladování, zpracování, balení, označování ekologických produktů, záznamy o způsobu hospodaření a účty, atd. V případě zjištění jakýchkoliv porušení čeká vinohrad sankce, která závisí na stupni porušení. Nejnižším trestem je odstranění poruchy a nejvyšším vyřazení z registru.

Mezi alternativní systémy vinařství patří kromě ekologické produkce i integrované vinohradnictví, které spojuje organické pěstování, nedrastické chemické ošetření a moderní technologie, a biodynamické produkce využívající znalosti o vesmíru, měsíci a bylinářství (hnoje práškovými krystaly z rostlin).

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments